Welkom bij Autoservice van Poolen

Bij Autoservice van Poolen kunt u terecht voor al uw onderhoud.

Onderhoud

Uitlijnen

Bij een auto met wielstandafwijkingen kunnen verschillende klachten voorkomen. De belangrijkste in verband met de koersstabiliteit zijn:

 • de auto trekt naar één kant
 • de auto stuurt zwaar
 • de auto stuurt te licht
 • de auto is niet koersvast (zigzag- of pendelkoers)

Uitlezen en verhelpen van storingen

Als uw auto gemaakt is na 1996 dan zit er een On-board diagnostics (OBD) computer in welke informatie verzamelt over hoe de auto functioneert, zoals

 • Foutcodes zijn eenvoudige codes die in een tabel kunnen worden opgezocht waardoor je kunt zien wat het probleem is.
 • Real-time gegevens zijn de gegevens van de sensoren in de auto zoals die actueel aan de OBD computer worden doorgegeven. Deze kunnen helpen bij het oplossen van problemen en bekijken van de werking van de auto.
 • Vastgelegde gegevens zijn een momentopname van de real-time gegevens van de sensoren op het moment dat de foutcode werd geconstateerd.

Onderhoudsbeurten

Een onderhoudsbeurt, kortweg beurt, bij voertuigen is een controle op gebreken, tegelijk met een (preventieve) vervanging van onderdelen en vloeistoffen.

Om veilig en betaalbaar te blijven rijden heeft een auto zo nu en dan een onderhoudsbeurt nodig. In vaktermen wordt dit de grote of kleine beurt genoemd. Een grote beurt wordt meestal elke 30.000 km uitgevoerd. Tussendoor, dus na 15.000 km wordt vaak een kleine beurt gegeven. De autofabrikant schrijft de exacte interval per model voor in het onderhoudsschema, dat in de regel is terug te vinden in het bij de auto behorende onderhoudsboekje.

In het verleden werden onderhoudsbeurten veel frequenter uitgevoerd, omdat moderne auto’s minder onderhoudsgevoelig zijn. Ook het ‘doorsmeren’ is geheel vervallen. Maar ook juist doordat moderne auto’s veel meer elektronica bevatten, is het niveau van auto-onderhoud verschoven van eenvoudig mechanisch werk naar meer complex high tech onderhoud.

Airco bijvullen/repareren

De airco koelt niet zo goed meer. De vloeistof, zgn. koudemiddel, wordt door verdamping na verloop van tijd minder waardoor de koelcapaciteit van de airco ook vermindert en de temperatuur in de auto geleider daalt.

Met goed gevulde airco wordt deze weer als nieuw ervaren.

Eventuele mankementen worden ook gerepareerd.

Bandenwissel

De bandenwissel houdt in :

 • het verwisselen van zomer naar winterbanden en andersom
 • Complete wielen vervangen
 • Losse banden vervangen
 • Banden reparatie

Reviseren

Reviseren is het controleren en eventueel herstellen van motoren en versnellingsbakken.

Dit lijkt vanzelfsprekend maar dit vereist een grote deskundigheid van motortechniek.

In het bijzonder wordt met de revisie van een motor gedoeld op het zodanig ‘opknappen’ ervan, dat deze weer voor lange tijd kan functioneren. Ook zijn deelrevisies, van bijvoorbeeld oldtimermotoren, mogelijk.

Allereerst worden alle delen schoongemaakt en ontdaan van oliën, vetten en andere vormen van aanslag. Daarna worden de onderdelen van de motor gecontroleerd en volgt een analyse van de oorzaak van de problemen. Vervolgens worden de nodige onderdelen gedemonteerd. Als blijkt dat deze na bewerking weer probleemloos kunnen functioneren, kunnen ze opnieuw worden gebruikt.

Bij twijfel wordt in de regel het mankerende onderdeel vervangen.